POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP).

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, korespondencji z naszą instytucją z dniem przeprowadzenia ww. czynności, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).

W związku z powyższym, wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:

administratorem Państwa danych osobowych jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok; danymi zarządza Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu;
dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności do realizacji celów marketingowych w zakresie własnych produktów i usług, a także w celu realizacji umów, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń;
odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz obsługi prawnej współpracujące z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku na ściśle określonych zasadach;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności w czasie trwania działań w zakresie marketingu własnych produktów i usług oraz przez okres trwania umów zawartych przez Państwa z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, w tym okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z tych umów;
przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych;
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
przetwarzane dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonych celów.
Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA OIFP, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI MONITORING WIZYJNY


System bezpieczeństwa OiFP, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, dalej jako „OiFP” w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji.

Monitoringiem wizyjnym objęte są:

budynek i tereny przyległe należące do mienia OiFP przy ul. Odeskiej 1, między innymi: wejścia główne i pracownicze, ciągi komunikacyjne, windy, cała przestrzeń publiczna budynku, pomieszczenia specjalne o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, amfiteatr, taras widokowy oraz parking pracowniczy;
wydzielony parking dla OiFP przy ulicy Podleśnej 2 oraz wejście pracownicze do budynku przy ul. Podleśnej 2.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 informuje, iż:

administratorem pozyskanych danych osobowych jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, zwana dalej OiFP;
danymi zarządza Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu;
dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem;
pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu systemu, ochrony osób i mienia, IT oraz obsługi prawnej współpracujące z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku na ściśle określonych zasadach;
pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
pozyskane dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji; osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
przetwarzane dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
pozyskane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez OiFP, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Czym są pliki cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania witryn internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku stosuje się tzw. ciasteczka/cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. W ramach serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer/Egde
Safari

© 2018 Halfway Festival | All Rights Reserved. Made with love by DO IT crew